THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG MINH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN CẤU
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG MINH
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG MINH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 UÔNG THỊ HIỀN KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG ĐỨC 1995 Còn sống
2 ĐOÀN THỊ THU KHÔNG RÕ Đang xác định
3 ĐOÀN THỊ THẢO KHÔNG RÕ Đang xác định
4 ĐOÀN THỊ THÁM KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ