THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG LÝ
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG ÍCH
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG LÝ
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG LÝ
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 TRẦN THỊ DUNG KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG THIỆN KHÔNG RÕ Đang xác định
2 ĐOÀN QUANG THÀNH 1997 Còn sống
3 ĐOÀN THỊ HƯƠNG KHÔNG RÕ Đang xác định
4 ĐOÀN THỊ HUỆ KHÔNG RÕ Đang xác định
5 ĐOÀN THỊ HẰNG KHÔNG RÕ Đang xác định
6 ĐOÀN THỊ THUẬN KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ