THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG LUẬN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG PHÚ
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG LUẬN
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG LUẬN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ TUYẾT KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG DANH 1995 Còn sống
2 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG KHÔNG RÕ Còn sống
3 ĐOÀN THỊ UYÊN KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ