THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG HƯNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG CHỈNH
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG HƯNG
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG HƯNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐẶNG THỊ THANH KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG ĐIỆP KHÔNG RÕ Đang xác định
2 ĐOÀN QUANG VIỆT KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ