THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG HẬU
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN TRỌNG THANH
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG HẬU
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG HẬU
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 6
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1806
Phần mộ:
Khuôn viên nhà thờ họ Đoàn
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ

Ông Đoàn Quang Hậu còn gọi Can Gia Hậu là người nhân hậu, giàu có, đức độ. Sử sách còn ghi rằng, Ông có rất nhiều ruộng đất. Những người nông dân thuộc vùng Trung Hương Sơn thường được Ông giúp đỡ nhân dịp giáp hạt hay đói khát, mất mùa. Danh tiếng về tấm lòng thương người của Ông đối với người nghèo lan đến Triều đình, do vậy năm 1816, Triều đình Huế đã sắc phong ghi nhận công đức.

Sau khi Ông mất, nhân dân 3 xã đã để tang và tổ chức lễ mai táng Ông và đã tổ chức xây lăng, làm nhà Bái đường để nhân dân tứ phương đến thắp hương, chiêm bái. Vị trí ngôi mộ hiện nay cũng là vị trí đầu tiên Ông được mai táng. Năm 2011, con cháu đã tu sửa lại lăng mộ và năm 2014 đã làm lại nhà Bái đường.