THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG DIÊU
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN CẤU
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG DIÊU
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG DIÊU
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1998
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ LOAN KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG THANH 1974 Đang xác định
2 ĐOÀN QUANG DŨNG 1980 Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ