THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG DAO
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG TAM
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG DAO
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG DAO
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 8
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1993
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG HOAN 1947 Đang xác định
2 ĐOÀN THỊ CHÁU KHÔNG RÕ Đang xác định
3 ĐOÀN THỊ KHUY KHÔNG RÕ Đang xác định
4 ĐOÀN THỊ CÚC KHÔNG RÕ Đang xác định
5 ĐOÀN THỊ CHỈ KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ