THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG CẢNH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG LAN
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG CẢNH
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG CẢNH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 TÔN THỊ HỒNG KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ TRANG KHÔNG RÕ Đang xác định
2 ĐOÀN THỊ HUYỀN KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ