THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG BÌNH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN CẤU
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG BÌNH
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG BÌNH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 VÕ THỊ LĨNH KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG TRUNG 1988 Còn sống
2 ĐOÀN THỊ THÚY KHÔNG RÕ Đang xác định
3 ĐOÀN THỊ THỦY KHÔNG RÕ Đang xác định
4 ĐOÀN THỊ VÂN KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ