THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG BÍCH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG BỐN
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG BÍCH
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG BÍCH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 VŨ THỊ NHI KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG VŨ 2010 Còn sống
2 ĐOÀN ĐỨC KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ