THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG BÁO
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG BỐN
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG BÁO
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG BÁO
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 HÀ THỊ HOA KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG TUẤN KHÔNG RÕ Đang xác định
2 ĐOÀN THỊ DUNG KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ