THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUẬN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN HOÁT
Địa chỉ:
ĐOÀN QUẬN
Họ và tên:
ĐOÀN QUẬN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1991
Phần mộ:
Đồng Cấm
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ OANH 1952 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUỐC VĂN KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN TRỌNG KHẢI KHÔNG RÕ Còn sống
3 ĐOÀN THỊ HÓA KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ