THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC VIỆT
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG THU
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC VIỆT
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC VIỆT
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐINH THỊ THƯ KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NGỌC HUY 1975 Còn sống
2 ĐOÀN THỊ HOA KHÔNG RÕ Đang xác định
3 ĐOÀN THỊ HƯƠNG KHÔNG RÕ Đang xác định
4 ĐOÀN THỊ HUỆ KHÔNG RÕ Đang xác định
5 ĐOÀN THỊ HẠNH KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ