THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC VĂN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN TRỌNG TẤN
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC VĂN
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC VĂN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 7
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
Rú Trúc
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 TRẦN THỊ LONG KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN HUY CHƯƠNG 1870 Đã mất
2 ĐOÀN NGỌC HIÊNG KHÔNG RÕ Đã mất
3 ĐOÀN NGỌC NHÂM KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ