THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC THUẬN
THỦY TỔ DÒNG HỌ - Đời 8
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC THUẬN
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC THUẬN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 8
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NGỌC THỤA 1920 Đã mất
2 ĐOÀN THỊ NHỰ KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ