THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC THÔNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC HÙNG
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC THÔNG
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC THÔNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ HUYỀN 1985 Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THÀNH 2004 Còn sống
2 ĐOÀN THỊ THẢO 2008 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ