THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC THIÊN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC HÙNG
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC THIÊN
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC THIÊN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
ĐANG XÁC ĐỊNH
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THÁI 1999 Còn sống
2 ĐOÀN TUẤN KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ