THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC SẠN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN TRỌNG TẤN
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC SẠN
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC SẠN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 7
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NGỌC PHỨC 1890 Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ