THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC NAM
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN KIM KHÁNH
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC NAM
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC NAM
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 HUỲNH THỊ KIỀU DIỄM 1984 Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN HUỲNH THIÊN PHÚC 2009 Còn sống
2 ĐOÀN HUỲNH THIÊN MINH 2016 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ