THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC MAI
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG THU
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC MAI
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC MAI
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 TRẦN THỊ XOAN 1969 Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG DŨNG 1994 Còn sống
2 ĐOÀN NGỌC TÀI PHÚC KHÔNG RÕ Còn sống
3 ĐOÀN THỊ KIỀU THƯƠNG KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ