THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC MAI
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC CẨN
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC MAI
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC MAI
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ THU KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN CAO THANH 1992 Còn sống
2 ĐOÀN VĂN QUỐC 1995 Còn sống
3 ĐOÀN THỊ LƯƠNG 1988 Còn sống
4 ĐOÀN THỊ QUÝ 1991 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ