THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC LONG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC LƯỢC
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC LONG
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC LONG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
2010
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ THÊ 1959 Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ LINH TRANG KHÔNG RÕ Đang xác định
2 ĐOÀN THỊ LINH HƯƠNG KHÔNG RÕ Đang xác định
3 ĐOÀN THỊ LINH HUY KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ