THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC KIỆN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN TRỌNG QUANG
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC KIỆN
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC KIỆN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 13
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ HUẾ 1976 Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN MẠNH BẢO KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN MẠNH HOÀI KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ