THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC HƯNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN KIM KHÁNH
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC HƯNG
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC HƯNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 LÊ THỊ THANH HƯƠNG 1996 Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN LINH DUYÊN 2020 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ