THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC ANH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC LƯỢC
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC ANH
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC ANH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
2015
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ HÀ 1955 Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NGỌC ĐỨC 1993 Còn sống
2 ĐOÀN HỒNG THƯƠNG KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ