THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN MẠNH HÙNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN TRỌNG QUANG
Địa chỉ:
ĐOÀN MẠNH HÙNG
Họ và tên:
ĐOÀN MẠNH HÙNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 13
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 CAO THỊ HIỀN OANH 1994 Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN GIA HƯNG KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ