THÔNG TIN BÀ ĐOÀN KIỀU TRINH
CON GÁI CỦA ÔNG ĐOÀN HỮU TRÁNG
Địa chỉ:
ĐOÀN KIỀU TRINH
Họ và tên:
ĐOÀN KIỀU TRINH
Giới tính:
Nữ
Thuộc:
Đời 14
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH CHỒNG
DANH SÁCH CON
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ