THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN ĐỨC NHẬT
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN TRỌNG HOÀNG
Địa chỉ:
ĐOÀN ĐỨC NHẬT
Họ và tên:
ĐOÀN ĐỨC NHẬT
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 13
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
Sỹ quan QĐND
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 1975 Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG ÁNH KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN TRÚC LINH KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ