THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN BÁ TRÌNH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN BÁ ĐÀO
Địa chỉ:
ĐOÀN BÁ TRÌNH
Họ và tên:
ĐOÀN BÁ TRÌNH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 PHAN THỊ PHƯỢNG 1981 Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN BÁ THÀNH KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN BÁ TRUNG KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ