THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN BÁ ĐIỆN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN BÁ ĐÀO
Địa chỉ:
ĐOÀN BÁ ĐIỆN
Họ và tên:
ĐOÀN BÁ ĐIỆN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ NGÀ 1981 Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN BÁ TẤN PHÁT KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG UYÊN KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ